Dziękujemy za Twoje zgłoszenie

do prezentowania pakietów medycznych

„Twoje zdrowie”

 

Votum S.A.

 

 

www.votum-sa.pl
www.facebook.com/VotumSaOdszkodowania

 

 

 
 

Votum S.A.
ul. Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000243252
NIP: 899-25-49-057
Regon: 020136043
Kapitał zakładowy: 1 200 000 zł