1. VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dane osobowe podane przez Użytkownika w powyższym formularzu, będą przetwarzane przez VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000243252 (dalej „Spółka”), która stanie się Administratorem tych danych.
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-sa.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących przesłanek:
  a. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (jaką jest udział w szkoleniu) – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jaki jest m.in. zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawienia faktury – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy dot. Ordynacji Podatkowej (m.in. art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej);
  c. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a jest nim m.in.: komunikacja z uczestnikami zdarzenia (w tym: potwierdzenie rejestracji udziału w wydarzeniu, przekazywanie informacji o wydarzeniu), marketingu usług własnych, a także ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, będą przechowywane przez następujący okres czasu:
  a. w związku z realizacją umowy – przez okres jej trwania,
  b. w związku z wykonaniem obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ordynacji podatkowej – przez okres 5 lat + bieżący rok podatkowy od momentu wystawienia faktury,
  c. w związku z ochroną przed roszczeniami – przez okres 6 lat od zakończenia szkolenia (zakończenia wykonywania usługi),
  d. w związku z możliwością pojawienia się ofert (marketing usług własnych) – przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu na marketing usług administratora.
 5. Dane osobowe udostępnione zostaną wyłącznie osobą upoważnionym współpracującym z administratorem. W razie potrzeby – dane zostaną udostępnione organom państwowym.
 6. Posiada Państwo następujące prawa:
  a. dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO),
  b. sprostowania swoich danych (na podstawie art. 16 RODO),
  c. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej),
  d. ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
  e. przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
  f. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych VOTUM S.A. (na podstawie art. 21 RODO).
  Ponadto przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania umowy.
  W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja umowy może stać się niemożliwa.
 8. Dane osobowe wskazane w formularzu, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Użytkownikowi nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika VOTUM S.A.